We help people, like you.

Chceš si nájsť životného partnera a pri tom nám pomôcť vo výskume?


Chcem vedieť viac Chcem sa zapojiť

Nájsť životnú lásku

Chceme pomôcť nájsť životného partnera na základe ľudských vôní. Je dokázané, že ľudia si vyberajú partnerov aj na základe ich vône, v ktorej má každý z nás ukryté dôležité informácie z DNA. Tie sú potrebné pre úspešný vznik ďalších zdravých generácií.


Robiť zaujímavý výskum

Keďže v tomto výskume okrem samozrejmej zaujímavosti samotnej témy aj spolupracujeme na akademickej pôde s viacerými univerzitmi a fakultami, považujeme ho preto za veľmi zaujímavý a výnimočný. Konkrétne spolupracujeme napríklad s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie, Stavebnou fakultou a Lekárskou fakultou (Univerzita Komenského).


Pomáhať pri záchrane ľudských životov

V rámci výskumu potrebujeme zistiť koreláciu medzi ľudskými vôňami a konkrétnymi genotypmi. Preto sme začali spolupracovať s Národným registrom darcov kostnej drene, ktorý túto genotypizáciu vykonáva v rámci zapísania dobrovoľníka do registra. Preto potrebujeme nových dobrovoľníkov, ktorí pomožu nielen nám, ale možno dokonca aj zachránia život.


Rozmýšľať nad vecami, nad ktorými doteraz nikto nerozmýšľal

Začali sme niečo, čo pred nami ešte nikto neskúmal. Chceme dosiahnuť výsledky, ktoré posunú výskum v tejto sfére na nové miesta.


Silvia Macejková

Hlavná výskumníčka, ktorej diplomová práca odštartovala myšlienku tohto výskumu.

Juraj Petrík

Hlavný výskumník a veľký entuziasta výskumu, ktorý popri mnohým školským a mimoškolským aktivitám dáva výskumu 105%.

Branislav Steinmüller

Jeden z hlavných výskumníkov a konzultantov výskumu. Dodáva výskumu potrebné rady a nové kreatívne myšlienky.

Vy - naši kolegovia

Hlavní výskumníci, bez ktorých by tento výskum nemal význam ani výstup.